Archief Vrije Opvoedkunst

Artikelen op auteur » Ir. J. van Wettum (Jan)

66 artikelen, sortering op datum

Klik op de titel om een artikel te lezen.

Ontmoetingen met mensen van het eerste uur
November 1985
Ontwikkeling
September 1983
Vrije Scholen in Zuid-Afrika
Juli 1973
Kan natuurlijkwetenschap­pelijk onderwijs de jonge mens een steun meegeven in het leven?
Januari 1973
Het onderwijs en de vragen van de moderne jeugd
Oktober 1969
Wiskunde van Pythagoras tot nu
Maart 1969
Tegenwoordigheid van geest
Januari 1969
Een wiskundeperiode in het 10e leerjaar
Juli 1968
Aanschouwelijk onderwijs en fantasie
April 1968
Voorlichten
Wanneer? Hoe? Waarom?
Januari 1968
Eurythmie als ruimtekunst
November 1967
Conflictsituaties in het kind door de school
September 1967
Beweging - vorm en snelheid
Maart 1966
Enkele aspecten van het leerproces
Mede in verband met de geprogrammeerde instruktie
Oktober 1965
Wat vragen jonge mensen in de puberteitsjaren van de school?
Mei 1965
Leiding en structuur in de Vrije Scholen
Juni 1964
De natuurkunde op de Vrije School
Maart 1964
De bovenbouw
Maart 1963
Straf in de opvoeding
April 1962
Motieven uit het wiskunde-onderwijs
November 1961
Hoofdarbeid en handenarbeid
Juni 1961
Getallen en getalbegrip
November 1960
Leiding geven
Mei 1960
Het religieuze element in de wiskunde
November 1959
Opleiding tot opvoeder
(onderwijzer en leraar)
Maart 1959
Metamorphosen van de fantasie
December 1958
School en maatschappij
September 1958
Johanni
Mei 1958
Wiskunde en waarnemen
November 1957
De wiskunde als scholing van de innerlijke aanschouwing (innerlijke activiteit)
Februari 1957
Mental healt
Mei 1956
Creatieve vermogens
Maart 1956
Kan natuurwetenschappelijk onderwijs de jonge mens een steun meegeven in het leven?
November 1955
Grepen uit de compositie van het leerplan der Vrije School
Maart 1955
Bouwen
September 1954
De ontwikkeling van de mens
Oud worden en jong blijven
Maart 1954
Het Griekse denken
Januari 1954
Welk wereldbeeld geven wij aan jonge mensen in verband met astronomie
November 1953
Opvoedingen gezondheid
Maart 1953
Het elfde leerjaar
Juli 1952
Het tiende jaar van de Vrije School
De wiskunde
Januari 1952
Onderwijs - wetenschap - moraliteit
Juli 1951
Vorm en beweging
Wiskunde
Februari 1951
De overgang van het 14e levensjaar en de wiskunde
Oktober 1950
School en beroep
Augustus 1950
Aanschouwelijk onderwijs en phantasie
April 1950
Wat vraagt het kind van 9/10 jaar?
Februari 1950
De toekomst van onze jeugd
Wat vraagt de kinderziel?
December 1949
Van spelen tot leren
De overgang van kleuterleeftijd naar schoolleeftijd
Oktober 1949
Opvoeden voor het leven
April 1949
School en huis
Februari 1949
Hoe werken moeilijke kinderen op een klas en omgekeerd?
Juni 1948
Welk onderwijs vraagt onze tijd?
April 1948
De weg tot zelfstandigheid
Februari 1948
Het kind in de moderne samenleving
December 1947
Opvoeding tot opvoeder
Juni 1947
Godsdienstonderwijs op de Vrije School
April 1947
Rudolf Steiner
Februari 1947
Vernieuwing
Oktober 1946
Bijdrage tot de beteekenis der wiskunde voor de paedagogie
Juli 1940
Metamorphose en opvoeding
Februari 1940
De laatste dagen van de Waldorfschool te Stuttgart
April 1938
Meetkunde onderwijs
Juli 1937
Geschiedenis
In de zesde klas
Februari 1937
Metamorphose en opvoedig
September 1936
Tegengesteld-gerichte krachten
Mei 1936
Facebook LinkedIn Twitter tell-a-friend

©  1933—2017  Vereniging voor Vrije Opvoedkunst — Stichting AntroVista