Archief Vrije Opvoedkunst

Artikelen op auteur » M.L. Stibbe (Max)

56 artikelen, sortering op datum

Klik op de titel om een artikel te lezen.

De Kalewala als drager van de oerbeelden van een moderne volkenpsychologie
Mei 1990
Een pedagogische taak voor het nieuwe Europa
Januari 1974
Het gezag in de nieuwe school
Januari 1974
Kruistochten, zeereizen en ontdekkingstochten
Godfried van Bouillon en de Orde van de Tempeliers
Januari 1974
Verhouding van de mens tot de gesteenten
Januari 1974
Veranderingen in het denkleven van de kinderen
Januari 1973
De aansluiting tussen het lager en het voortgezet onderwijs
April 1968
Bagdad
April 1967
Het einde van het klonialisme - chaos - een nieuw begin?
Juni 1966
Typologie bij kinderen in de puberteitsjaren
Mei 1965
Het Mongoolse ras
Februari 1965
Algemene gezichtpunten
Verkeersonderwijs
September 1964
Kunstzinnig onderwijs of (wilde) expressie
Juni 1964
De vier stadia van het bewustzijn tussen 14 en 16 jaar
Maart 1964
Geoorloofd en ongeoorloofd experiment
Oktober 1963
Mensentypen
September 1963
De middenklassen
Maart 1963
Veranderingen in het denkleven van kinderen
April 1962
De aansluiting van het lager en het voortgezet onderwijs
November 1961
Het ontwaken der gekleurde rassen
September 1961
Het rekenonderwijs en de psychologie van het kind
November 1960
De kleuter tekent
Augustus 1960
Het tekenen der kinderen
Hoe en waarom
Augustus 1960
Leiding in de school
Mei 1960
Beoordeling van jeugdverschijnselen
Februari 1960
Geen opleiding zonder geestelijke scholing
Maart 1959
Geert Groote, een leraar der mensheid
September 1958
De eerste kinderjaren, een spiegel van het voorgeboortelijk leven
Mei 1958
Kleuren in de dode natuur
Maart 1958
De zintuigelijke waarneming van het kind
Waarde en onwaarde van het aanschouwingsonderwijs
November 1957
Techniek en kinderziel
Februari 1957
Rembrandt in de twintigste eeuw
Juli 1956
Rembrandts kleurenwereld
Juli 1956
De lagere school als instituut voor ziele-hygiėne
Mei 1956
Problemen van de aesthetische vorming in de lagere school
Maart 1956
Een paedagogische taak voor het nieuwe Europa
November 1955
De omgang met de taal
Augustus 1955
Zwart-wit-tekenen als expressie-vak in de school
Augustus 1955
Creativiteit in het onderwijs
Mei 1955
Aardrijkskunde-onderwijs in de vijfde klas
November 1954
Zelfopvoeding
Maart 1954
Finland en Europa
De Kalewala als drager van de oerbeelden van een moderne volkenpsychologie
September 1953
Paedagogische praktijk en hygiƫne
Maart 1953
Het lichamelijke, psychische en geestelijke aspect van de opvoeding
Maart 1952
Opvoeding voor de moderne maatschappij
November 1951
De jeugd in de maatschappij van morgen
Juli 1951
Evenwichtsproblemen in de puberteitsjaren
Oktober 1950
De eerbied in de opvoeding
April 1950
Mensentypen
Februari 1948
Dierkunde
In een vijfde en zesde klasse
Februari 1940
De eerste kinderjaren
Een spiegel van het voorgeboortelijke leven
April 1939
Schilderonderwijs in de Vrije School
Het Oude Testament
Januari 1939
De tragiek van het kind in onze dagen
Jacques Perk en de beweging van 80
November 1938
Menschenkennis
Uit de opleidingsschool voor leeraren en leidsters van kleuterklassen
Juni 1938
Einar Norelius
De Zweedsche sprookjesschilder
Januari 1938
Het oude en het nieuwe leersysteem
Over periodenonderwijs
November 1937
Facebook LinkedIn Twitter tell-a-friend

©  1933—2017  Vereniging voor Vrije Opvoedkunst — Stichting AntroVista