Archief Vrije Opvoedkunst

Artikelen op onderwerp » pedagogie » bovenbouw

97 artikelen, sortering op datum

Klik op de titel om een artikel te lezen.

Parzival, nu nog?
E. Taylor (Ed)
Maart 1990
De nood in het ambachtsonderwijs
C. Janssen (Corneille)
September 1988
De praktische stroom in de Rudolf Steinerschool, Haarlem
E. Taylor (Ed)
September 1988
Basisvorming en eindtermen... of heel iets anders?
W.F. Veltman (Wim)
Juli 1987
Nog maar weer eens een pleidooi voor die verdomde kunstreis
M. Mastenbroek (Mark)
Juli 1987
De zevende klas
W.F. Veltman (Wim)
Maart 1987
Het leerplan van klas 6 en 7 onderzocht op twee vakken
Mr. P.C. Veltman (Paul)
Maart 1987
Tekenen en schilderen in de zevende klas
A. Lichthart
Maart 1987
Aflsuiting in de Rudolf Steinerschool te Bazel
J. Templeton (Julia en Alec)
November 1986
Afsluiten - ontsluiten
D.G. Ruarus (Diederik)
November 1986
De twaalfde klas: de kroon op het werk
W.F. Veltman (Wim)
November 1986
Elk eindwerkstuk een wereld in zichzelf
M. Mastenbroek (Mark)
November 1986
Het eindgesprek
H. Boss
November 1986
Het eindwerkstuk: een individueel jaarwerkstuk?
F. Dekkers (Felicia)
November 1986
Het vraagstuk van de wijze van afsluiting van het onderwijs
J.J. Gerretsen-Emmen Riedel (Joes)
November 1986
De 'studentencursus' aan de Vrije Hogeschool te Driebergen
Amons (Ernst)
Juli 1986
De adolescentie
J.J. Gerretsen-Emmen Riedel (Joes)
Juli 1986
Jeugdproblemen als tijdspiegel
W.F. Veltman (Wim)
Juli 1986
De eindreis
W.F. Veltman (Wim)
Mei 1986
De kunstreis in klas 12; een pleidooi
M. Mastenbroek (Mark)
Mei 1986
Landmeten in de tiende klas
W. Aeppli (Willi)
Mei 1986
Werkweken
H. ter Beek (Hans)
Mei 1986
Ambacht en techniek
J.J. Gerretsen-Emmen Riedel (Joes)
Januari 1985
Technologie tussen hoop en vrees
Mr. A.C. Henny (Arnold)
Januari 1985
Zintuigleer in de 10e klas
W.F. Veltman (Wim)
Maart 1984
De biografieperiode in de 12e klas
H. Pronk (Hugo)
November 1982
De twaalfde klas, 'kroonjaar' van de Vrije Schoolopleiding
J.J. Gerretsen-Emmen Riedel (Joes)
November 1982
De 17-jarige in de XIe klas
J.J. Gerretsen-Emmen Riedel (Joes)
Mei 1981
Typologie van de 16-jarige
en het daarop aansluitende leerplan van de Xe klas Vrije school
J.J. Gerretsen-Emmen Riedel (Joes)
Maart 1981
De negende klas
W.F. Veltman (Wim)
Juli 1980
Het winkelpracticum van de 9de klassen van de Geert Groote School
Diverse auteurs
Juli 1980
Wanneer worden talen vreemd?
De andere talen in klas IX
H. Lammers (Huib)
Juli 1980
De achtste klas
Een klas waar veel perspectief in zit
K.R. Gersons
Maart 1980
Moed
J.F. la Poutré (Jan)
Maart 1980
Typologie van de 8e-klasser
de 13, 14-jarige leerling
J.J. Gerretsen-Emmen Riedel (Joes)
Maart 1980
Ein Angriff auf die Jugendseelen: Jogendsekten und Meditationsbewegungen
A. Kimpfler (Anton)
November 1979
Het grote 'balen'
J.J. Gerretsen-Emmen Riedel (Joes)
November 1979
Academie voor eurythmie
Diverse auteurs
Februari 1978
De adolescentiejaren
Amons (Ernst)
Februari 1978
De Vrije Pedagogische Akademie
Diverse auteurs
Februari 1978
Middelbare land- en tuinbouwschool Warmonderhof-Thedingsweert
Diverse auteurs
Februari 1978
Vrije Hogeschool
Leven met sociale realiteiten
Diverse auteurs
Februari 1978
Bovenschool in zicht
M. Ploeger (Maarten)
Mei 1977
De Hiberniaschule in Wanne-Eickel
Een scholengemeenschap met geďntegreerd basis- en voortgezet onderwijs
Cl. Drewes
Juni 1975
Doelstelling en inhoud der middenschool
L. van Gelder
Juni 1975
Geert Groote School
Eerste rapport middenschool
Onbekende auteur
Juni 1975
Rudolf Steiner en de educatieve revolutie
Mr. A.C. Henny (Arnold)
Juni 1975
Verschillende vormen van differentiatie bij de vrije Waldorfscholen
E.M. Kranich (Ernst Michael)
Juni 1975
Voortgang middenschoolproject
W.J. de Gans (Wouter)
Juni 1975
Beknopte informatie over de Vrije Scholengemeenschap Geert Groote School
Onbekende auteur
Maart 1974
De twaalfde klas
Eindpunt en nieuwe start
W.J. de Gans (Wouter)
Maart 1974
De Vrije Hogeschool
Mr. A.C. Henny (Arnold)
Mei 1972
Het propaedeutisch jaar 1971-1972
Een poging tot evaluatie
Amons (Ernst)
Mei 1972
Het klassegesprek
Mr. A.C. Henny (Arnold)
Januari 1969
Chemie in de negende klas
F.H. Julius (Frits)
April 1968
De aansluiting tussen het lager en het voortgezet onderwijs
M.L. Stibbe (Max)
April 1968
Leiding tussen 14e en 18e jaar
W.F. Veltman (Wim)
April 1968
Voorlichten
Wanneer? Hoe? Waarom?
Ir. J. van Wettum (Jan)
Januari 1968
Karakter en moraliteit
Bijdrage tot een praktische psychologie van de adolescentie
W.F. Veltman (Wim)
Juli 1965
Teenager en lectuur
Mr. P.C. Veltman (Paul)
Mei 1965
Typologie bij kinderen in de puberteitsjaren
M.L. Stibbe (Max)
Mei 1965
Wat vragen jonge mensen in de puberteitsjaren van de school?
Ir. J. van Wettum (Jan)
Mei 1965
De natuurkunde op de Vrije School
Ir. J. van Wettum (Jan)
Maart 1964
De vier stadia van het bewustzijn tussen 14 en 16 jaar
M.L. Stibbe (Max)
Maart 1964
Rondom het vak maatschappijleer
Mr. A.C. Henny (Arnold)
Maart 1964
Shakespeare en het schooltoneel
Dramatisch ist, was dem Verstande sich entzieht
W.F. Veltman (Wim)
Maart 1964
De bovenbouw
Ir. J. van Wettum (Jan)
Maart 1963
De aansluiting van het lager en het voortgezet onderwijs
M.L. Stibbe (Max)
November 1961
Differentiatie in de bovenbouw der Vrije Scholen
Koegel (Frits)
Juni 1961
Leiding tussen 14e en 18e jaar
W.F. Veltman (Wim)
Mei 1960
Beoordeling van jeugdverschijnselen
M.L. Stibbe (Max)
Februari 1960
De eeuw van de ontmoeting
Mr. A.C. Henny (Arnold)
Februari 1960
James Dean
H.R. Niederhäuser (Hans Rudolf)
Februari 1960
Jeugd en kunst
de Moor (Guido)
Februari 1960
Jeugd in Denemarken
Brönnum (Inger)
Februari 1960
Jonge mensen in Engeland
A.C. Harwood (Cecil)
Februari 1960
Nieuwe vormen van cultus en heldenverering
Rondblik
Mr. A.C. Henny (Arnold)
Februari 1960
Studentzijn en studeren
Onbekende auteur
Februari 1960
Van een leraar, die een droom uit de goede oude tijd wilde doen herleven
D. Udo de Haes (Daniël)
Februari 1960
Zweedse scholen en Zweedse jeugd
Dr. H. Mändl
Februari 1960
Groepsarbeid als vormende methodiek
G.J. Aveling
Januari 1958
Opleiding en vorming in het bedrijfsleven
W. Brokerhof
Januari 1958
Practisch kunstzinnig onderwijs in fabrieken
A.J. Miedaner
Januari 1958
Vernieuwing van het lager onderwijs in Nederland
Ir. W.C. de Rhoter
Januari 1958
Vorming tegenover training en opleiding
W. Brokerhof
Januari 1958
Waarom vorming?
Een actuele vraag
J.H. Kraak
Januari 1958
Gymnasiale opvoeding en de paedagogie van Rudolf Steiner
W. Aeppli (Willi)
Januari 1954
Het vraagstuk der leerlingen opleiding in de industrie
C.E. Sanders
November 1953
De opvoeding van jongens en meisjes na de puberteit
W.F. Veltman (Wim)
Maart 1953
Een noodzakelijke sterking van het idealisme der jeugd
Dr. F.C.J. Los
Juli 1952
Het elfde leerjaar
Ir. J. van Wettum (Jan)
Juli 1952
Muziek en het boze
Uit de kunstgeschiedenis in de elfde klas van de Vrije School
W.F. Veltman (Wim)
Juli 1952
Over de opleiding voor het beroep vanuit een nieuw mensenbeeld
Opvoeding tot productiviteit
Prof. dr. B.J.C. Lievegoed (Bernard)
Mei 1952
Mensenkunde in de 9de en 10de klas
W.F. Veltman (Wim)
April 1949
Over de peadagogische structuur van het geschiedenis-, literatuur- en kunstgeschiedenisonderwijs
In de 9de, 10de en 11de klas
H. van der Stok
April 1949
Het kind na de puberteit
L.F. Edmunds
April 1948
De Engelsche ’Public School’
H.E. Wood
Maart 1939
Facebook LinkedIn Twitter tell-a-friend

©  1933—2017  Vereniging voor Vrije Opvoedkunst — Stichting AntroVista