Archief Vrije Opvoedkunst

Artikelen op onderwerp » exacte vakken » algemeen

11 artikelen, sortering op datum

Klik op de titel om een artikel te lezen.

Landmeten in de tiende klas
W. Aeppli (Willi)
Mei 1986
Over de taken van het natuurwetenschappelijk onderwijs
Ir. R. van Romunde (Dick)
Juli 1985
Wetenschap en wereldbeschouwing
Over polariteit
W.F. Veltman (Wim)
Januari 1976
De verantwoordelijkheid van de leerkracht in het basisonderwijs en het natuurwetenschappelijk onderwijs
Ir. R. van Romunde (Dick)
November 1974
Kan natuurlijkwetenschap­pelijk onderwijs de jonge mens een steun meegeven in het leven?
Ir. J. van Wettum (Jan)
Januari 1973
Arabische elementen in de natuurwetenschap
Dr. T. Jurriaanse
April 1967
Verstandelijke en creatieve gedachtenvorming
Ir. R. van Romunde (Dick)
Maart 1966
Waarneming en 'exacte fantasie bij natuurwetenschap en onderwijs
Ir. R. van Romunde (Dick)
December 1958
Waarneming als creatief element bij het uitvindingsproces
Ir. Th.W. te Nuyl
November 1957
Kan natuurwetenschappelijk onderwijs de jonge mens een steun meegeven in het leven?
Ir. J. van Wettum (Jan)
November 1955
De scholing van den leeraar op natuurwetenschappelijk gebied
E. Lehrs (Ernst)
Juni 1938
Facebook LinkedIn Twitter tell-a-friend

©  1933—2017  Vereniging voor Vrije Opvoedkunst — Stichting AntroVista