Archief Vrije Opvoedkunst

Artikelen op onderwerp » exacte vakken » rekenen/algebra

26 artikelen, sortering op datum

Klik op de titel om een artikel te lezen.

Wiskunde en wereldgeschiedenis
W.F. Veltman (Wim)
April 1988
Wiskunde: goedheid, schoonheid, waarheid
K. Verhage (Kees)
April 1988
Het wiskunde-onderwijs in klas IX, X, XI en XII
W. Aeppli (Willi)
Maart 1981
Wiskunde in de 8e klas
R. Klinkenberg (Rudolf)
Maart 1980
Rekenen en Algebra in de zesde
C. van der Linden (Kees)
Januari 1979
Rekenen in de IVe en Ve klas
C. van der Linden (Kees)
November 1978
Rekenen in de derde klas
C. van der Linden (Kees)
November 1977
Het eerste rekenen
C. van der Linden (Kees)
Januari 1977
Wiskunde van Pythagoras tot nu
Ir. J. van Wettum (Jan)
Maart 1969
De verwondering en het rekenen
C. van der Linden (Kees)
November 1968
Een wiskundeperiode in het 10e leerjaar
Ir. J. van Wettum (Jan)
Juli 1968
Rekenen en taal in de derde klas
Een fragment uit twee perioden
R. Visser (Rinke)
Juli 1968
De wiskunde in dienst van de pedagogie
C. van der Linden (Kees)
April 1968
Het rekenonderwijs
C. van der Linden (Kees)
September 1966
Motieven uit het wiskunde-onderwijs
Ir. J. van Wettum (Jan)
November 1961
Algebra in de bovenbouw
Twee voorbeelden
C.R. Klinkenberg
November 1960
De wiskunde in dienst van de pedagogie
C. van der Linden (Kees)
November 1960
Getallen
Een strafopstel!
Onbekende auteur
November 1960
Getallen en getalbegrip
Ir. J. van Wettum (Jan)
November 1960
Het rekenonderwijs en de psychologie van het kind
M.L. Stibbe (Max)
November 1960
Over het rekenonderwijs en de kindertemperamenten
J. Loos
November 1960
Wiskunde en waarnemen
Ir. J. van Wettum (Jan)
November 1957
De wiskunde als scholing van de innerlijke aanschouwing (innerlijke activiteit)
Ir. J. van Wettum (Jan)
Februari 1957
Met wat fantasie
C. van der Linden (Kees)
Maart 1956
Rekenen en rhythme
L. Heirman (Leo)
Maart 1955
Bijdrage tot de beteekenis der wiskunde voor de paedagogie
Ir. J. van Wettum (Jan)
Juli 1940
Facebook LinkedIn Twitter tell-a-friend

©  1933—2017  Vereniging voor Vrije Opvoedkunst — Stichting AntroVista