Archief Vrije Opvoedkunst

Artikelen op onderwerp » exacte vakken » biologie

59 artikelen, sortering op datum

Klik op de titel om een artikel te lezen.

Planten waarnemen: elementenwezens ervaren
Over het boek van Dick van Romunde
M. Klinkenberg (Marleen)
Juni 1990
De aarde heeft zijn eigen waarde
Gesprek met bioloog Wim van Boxtel
L. Beuger (Leonard)
September 1985
Plantkunde
Mr. P.C. Veltman (Paul)
November 1983
De periode dierkunde en evolutieleer
Enkele praktische ervaringen
G. Copijn (Gerard)
Maart 1983
De plantenmetamorfose
W. Beekman (Willem)
Juli 1982
Celbiologie
A.J. Huybregts
Mei 1982
Biologie in de zevende klas
W.F. Veltman (Wim)
September 1979
Vijfde klas: plantkunde!
H. ter Beek (Hans)
November 1978
Mens- en dierkunde in de vierde klas
A. Klaassen (Annie)
April 1978
Heemkunde in de eerste, tweede en derde klas
J.A.C. Alfrink
Januari 1977
Het ritmisch gebied van de plant tussen wortel en bloem
Ir. R. van Romunde (Dick)
September 1976
Ritmen in de landbouw
Dr. T. Jurriaanse
September 1976
Mens en dier tussen licht en zwaarte
De fysiognomie van de houding
F.H. Julius (Frits)
Maart 1975
Charles Darwin en het darwinisme
H.E. Casparé
September 1971
De evolutieleer 100 jaar na Darwin
R.J.H. Patijn
September 1971
De insekten als onze leermeesters
F.H. Julius (Frits)
September 1971
Verontrustend naspel
De mens een gedegenereerde aap?
Mr. A.C. Henny (Arnold)
September 1971
Het mensbeeld en de anticonceptie
L.F.C. Mees (Leen)
Juli 1970
Menskunde als schoolvak
W.F. Veltman (Wim)
Juli 1970
Metamorfosen in het menselijk skelet
L.F.C. Mees (Leen)
September 1968
Naar aanleiding van Goethe's gedicht 'Die metamorphose der Planzen'
F.H. Julius (Frits)
September 1968
Plantkunde
Mr. P.C. Veltman (Paul)
April 1968
Gezichtspunten voor de voorlichting
F.H. Julius (Frits)
Januari 1968
Lichaamsbouw, gedrag en leervermogen bij mens en dier
F.H. Julius (Frits)
Januari 1966
Mens en dier
Evolutie en ontwikkelingsmogelijkheden
F.H.J.A. Wilmar (Frits)
Januari 1966
Mens en mens-aap in de palaeontologie
Mr. P.C. Veltman (Paul)
Januari 1966
Moderne anthropologie
W.F. Veltman (Wim)
Januari 1966
Menskunde voor en na het veertiende jaar
W.F. Veltman (Wim)
November 1961
Plantkunde
Mr. P.C. Veltman (Paul)
November 1961
Hoe Schiller en Goethe een brug bouwden van de natuur tot het mensenwezen
F.H. Julius (Frits)
Augustus 1959
Brood en wijn
F.H. Julius (Frits)
Mei 1958
Een en ander n.a.v. Rudolf Steiners 'Praktische Ausbildung des Denkens'
Praktische oefeningen op het gebied van land- en tuinbouw
H.E. Casparé
November 1957
Een kernpunt uit het plantkundeonderwijs
F.H. Julius (Frits)
Juni 1950
Dierkunde-onderwijs in de vierde klasse
H.J. Muller
Februari 1950
Van een weg naar de toekomst die een groot dichter baande
Over de Oerplant en hoe Goethe deze ontdekte
F.H. Julius (Frits)
Augustus 1949
De crocus
Plantenschetsen
F.H. Julius (Frits)
Augustus 1947
De herfsttijloos
Plantenschetsen
F.H. Julius (Frits)
Augustus 1947
Hoe leren wij de taal der planten te verstaan?
Plantenschetsen
F.H. Julius (Frits)
Augustus 1947
Over het gedrag van de dieren als uiting van hun innerlijk leven
I. Over de drang tot zelfbehoud en de drang zich te exponeren
F.H. Julius (Frits)
Maart 1941
Dierkunde
In een vijfde en zesde klasse
M.L. Stibbe (Max)
Februari 1940
De spar als winterboom
A.J. Miedaner
Januari 1940
Over de zwaan en haar beteekenis voor onzen tijd
F.H. Julius (Frits)
November 1939
De eschdoorn
Plantenschetsen
F.H. Julius (Frits)
Maart 1938
De kers
Plantenschetsen
F.H. Julius (Frits)
November 1937
Iets uit het plantkunde-onderwijs
H.L. Janssen van Raay (Henriëtte)
September 1937
De esch
Plantenschetsen
F.H. Julius (Frits)
Juni 1937
De paardebloem
Plantenschetsen
F.H. Julius (Frits)
April 1937
Het blauwe klokje
Plantenschetsen
F.H. Julius (Frits)
April 1937
Over het dierkunde-onderwijs in de middel-klassen
D. Udo de Haes (Daniël)
April 1937
Iets over de beteekenis van Goethe’s metamorphose-leer voor de menschelijke ontwikkeling
F.H. Julius (Frits)
September 1936
Metamorphose bij het onderwijs in de menschkunde
E. Lehrs (Ernst)
September 1936
Insectenwezen en Wereldgeest
De insecten als onze leermeesters VI
F.H. Julius (Frits)
Augustus 1936
Over de alzijdige uiteenzetting van de insecten met de wereld
De insecten als onze leermeesters IV
F.H. Julius (Frits)
Augustus 1936
Over de insectengroep als wezen
De insecten als onze leermeesters V
F.H. Julius (Frits)
Augustus 1936
De insecten en de vier elementen
De insecten als onze leermeesters III
F.H. Julius (Frits)
Juli 1936
De sleutelbloem
Volksvertellingen
Juni 1936
Iets over de beteekenis van het Darwinisme voor natuur en kultuur
De insecten als onze leermeesters II
F.H. Julius (Frits)
Juni 1936
Vlinder en kever
De insecten als onze leermeesters I
F.H. Julius (Frits)
Mei 1936
De iep
Plantenschetsen
F.H. Julius (Frits)
Februari 1936
Facebook LinkedIn Twitter tell-a-friend

©  1933—2017  Vereniging voor Vrije Opvoedkunst — Stichting AntroVista